Obciążenie statyczne i dynamiczne

Przy projektowaniu sprężyny ważne jest, by wiedzieć w jakim stopniu sprężyna poddawana będzie zmianom naprężenia.
Niewielkie zmiany naprężenia oznaczają okres eksploatacji ok. 20.000 do 50.000 cykli zmian naprężenia, większość sprężyn dostosowanych jest do sytuacji, w których mowa jest o obciążeniach statycznych.
Przykładami są sprężyny w zaworach, oknach i drzwiach, sprężyny, które coś zaciskają i inne. Przedstawiane na tej stronie obliczenia odnoszą się do zastosowań statycznych.
O obciążeniu dynamicznym mówimy, gdy sprężyna może podlegać około 10 milionom zmian naprężenia.
Na wyczucie możemy powiedzieć, że sprężyny obliczone na obciążenie statyczne o wartości 100 N są odpowiednie dla obciążenia dynamicznego o wartości 60 N.
Innymi słowy można powiedzieć, że skok który może wykonywać sprężyna pod obciążeniem dynamicznym wynosi 60% drogi sprężyny pod obciążeniem statycznym.
Ponadto, istnieje również możliwość, aby w powyższym przykładzie obciążyć sprężynę w o wiele większym stopniu bez pozbawiania jej możliwości wytrzymywania obciążenia dynamicznego.
Można to osiągnąć poprzez utrzymanie takiego samego skoku sprężyny, a zatem przy skoku sprężynowania dla różnicy naprężenia 60 N i sile początkowej F1 w wysokości np. 20 N siła końcowa wyniesie wtedy:
20 N + 60 N = 80 N.
W przypadku sprężyn o obciążeniu dynamicznym, zalecamy skontaktowanie się z naszymi doradcami technicznymi. Oni, za pomocą specjalnego programu do obliczania okresu eksploatacji dokonają dla Państwa obliczenia dla danej sprężyny.