Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: alcomex springs work

 1. Monitorowanie produkcji w Alcomex Spring Works

  Możliwość komentowania Monitorowanie produkcji w Alcomex Spring Works została wyłączona

  W Alcomex Spring Works stale pracujemy nad usprawnianiem wydajności i efektywności produkcji, aby przekraczać oczekiwania klientów poprzez doskonalenie działalności operacyjnej. Jednym z przykładów działań w tym zakresie był zakończony sukcesem program pilotażowy monitorowania wydajności maszyn polegający na wdrożeniu systemu „Act-in MEC” w Alcomex Springs Works w Czechach. Zakładane cele: zapoznanie się z możliwościami oferowanego systemu, weryfikacja tych możliwości, a także sprawdzenie stopnia dostosowania systemu do naszego typu produkcji. W ramach pilotażu podłączono dwie maszyny produkcyjne (FUL36 i FUL46), aby mogły wysyłać informacje o statusie (podczas pracy oraz przestojów), wyprodukowanych sztukach oraz liczbie niezgodnych produktów. Dane będą przesyłane przez sieć wewnętrzną do głównego systemu, co umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym stanów poszczególnych zamówień produkcyjnych realizowanych przez maszyny.

  System główny składa się z wielu połączonych ze sobą modułów. Moduł „Harmonogramowanie produkcji” służy do szczegółowego planowania zamówień produkcyjnych. Poszczególne zamówienia produkcyjne są wczytywane bezpośrednio z systemu informatycznego ABRA oraz przypisywane do planów produkcyjnych konkretnych maszyn. Dzięki temu narzędziu planiści mogą monitorować obciążenie robocze poszczególnych miejsc pracy online, a także określać przewidywany czas realizacji produkcji. Zaplanowane zadania są wyświetlane na panelu operatora bezpośrednio przy konkretnych maszynach.

  Kolejną integralną częścią jest moduł „Monitorowanie wyników” służący do monitorowania online wykorzystania i stanu maszyn, określanej na podstawie wskaźnika OEE, postępów w zakresie realizacji zamówień, a także pracy operatorów. Poprzez łączność systemu z maszynami online możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym czasów rozpoczęcia i zakończenia pracy, przestojów, programów produkcji, prędkości produkcji oraz liczby zatwierdzonych i niezatwierdzonych produktów, w tym przyczyn rozbieżności.

  Częścią instalowanego pakietu jest panel operatora (jeden dla obu maszyn) umożliwiający logowanie w celu wymiany lub wprowadzania informacji w zakresie przetwarzania poszczególnych zamówień.

  Postęp w realizacji i oczekiwane korzyści

  W ramach projektu pilotażowego zweryfikowano dostosowanie oprogramowania do typu produkcji, jaką prowadzimy, a dodatkowo wdrożono nasze komentarze i modyfikacje oprogramowania umożliwiające wdrożenie do systemu kolejnych maszyn. Jednocześnie w ramach wykorzystywania tych rozwiązań trwają przygotowania do wprowadzenia automatycznego księgowania wyników poszczególnych maszyn oraz przekazania do użytku ekranów wizualizujących w obszarach produkcyjnych.

  Jesteśmy przekonani, że narzędzie to pozwoli nam podnieść jakość procesów produkcyjnych w Alcomex. Dodatkowo wgląd w poszczególne wskaźniki dotyczące produkcji pomoże nam zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników produkcyjnych Alcomex w nieprzerwaną pracę nad usprawnianiem naszej działalności. W rezultacie nasi klienci z całego świata zyskają na jeszcze sprawniejszej produkcji.

logo alcomex