Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: alcomex

 1. Rola Grupy Alcomex w branży kolejowej

  Możliwość komentowania Rola Grupy Alcomex w branży kolejowej została wyłączona
  Alcomex group railway

  Nasze nowoczesne społeczeństwo dosłownie i w przenośni porusza się po szynach, a Grupa Alcomex jest liderem postępu w branży kolejowej. W świecie, w którym bezpieczeństwo i innowacje mają kluczowe znaczenie, Alcomex odgrywa kluczową rolę w optymalizacji naszych kolei i pociągów.

  Rosnące wyzwanie dla kolei

  Stały wzrost liczby pasażerów kolei wywiera presję na naszą sieć kolejową i infrastrukturę. Pomimo licznych prac rozwojowych w ostatnich latach, jasne jest, że trzeba zrobić jeszcze więcej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

  Alcomex w akcji: projekt w Kijfhoek

  W 2023 r. grupa Alcomex, we współpracy z Kampa International, ukończyła imponujący projekt na stacji rozrządowej Kijfhoek między Barendrecht i Zwijndrecht. Obejmował on wdrożenie nowego mocowania szyn, specjalnie dostosowanego do zmian w wózkach w Kijfhoek. Adaptacja ta nie tylko była zgodna z europejskimi wytycznymi dotyczącymi systemów mocowania szyn (EN 13149 – 1 do 8), ale także stworzyła wymaganą przestrzeń między mocowaniem a szynami.

  rangerterein klijfhoek
  © ANP
  railway kijfhoek
  © 2020 foto/photo Siebe Swart

  Niezawodny partner w segmencie kolejowym

  W ostatnich latach grupa Alcomex umocniła swoją pozycję niezawodnego partnera w segmencie kolejowym. Jednym z kluczowych obszarów jej działalności jest redukcja hałasu. Zgodnie z komunikatem Parlamentu Europejskiego, który podkreśla potrzebę zmniejszenia poziomu hałasu w celu ograniczenia szkód zdrowotnych, Alcomex opatentował innowacyjne rozwiązania.

  Innowacje w zakresie redukcji hałasu

  Opatentowane innowacje grupy Alcomex wykazują nie tylko zalety produkcyjne, ale także znaczną przewagę cenową nad istniejącymi zastosowaniami sprężyn piórowych. Przymocowanie materiału redukującego hałas do szyn jest nie tylko przełomem technologicznym, ale także uzasadnionym ekonomicznie wyborem.

  Przyszłość z Alcomex

  Jesteś zainteresowany wiodącymi rozwiązaniami grupy Alcomex? Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić Ci innowacyjną przyszłość branży kolejowej. Razem jedziemy naprzód, w bezpieczny i wydajny sposób.

 2. Nowe centrum sprężyn naciągowych w Polsce

  Możliwość komentowania Nowe centrum sprężyn naciągowych w Polsce została wyłączona

  Prognoza sprzedaży i plany ekspansji

  Alcomex zwiększa swój udział w segmencie sprężyn naciągowych do bram garażowych . Oczekuje się, że w nadchodzących latach sprzedaż sprężyn naciągowych wzrośnie czterokrotnie. W oparciu o te prognozy podjęto decyzję o podziale produkcji sprężyn do bram w Markach na oddzielne jednostki dla sprężyn skrętnych i naciągowych. Aby sprostać temu wzrostowi, zainwestowano w nową lokalizację, która umożliwi produkcję i montaż sprężyn naciągowych.

  Umowa najmu i prace adaptacyjne

  Pod koniec listopada 2022 r. podpisano umowę najmu 5320 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej oraz biurowej w budynku o łącznej powierzchni około 38500 metrów kwadratowych. Budynek, znany jako „Hala B”, znajduje się w Markach, zaledwie kilka metrów od naszej obecnej lokalizacji. Rozpoczęliśmy 01.02.2023 r., wszystkie niezbędne prace  aby przekształcić powierzchnię magazynową w główny obszar produkcyjny sprężyn naciągowych.

  Szczegóły prac adaptacyjnych

  Prace adaptacyjne obejmują różne zadania, w tym

  1. Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej zgodnie z wymaganiami energetycznymi Alcomex.
  2. Instalacja odpowiedniego oświetlenia w obszarze produkcyjnym do 500 luksów.
  3. Dostawę i instalację 14 świetlików z funkcją wentylacji, sterownika pogodowego i niezbędnego systemu zraszaczy.
  4. Budowę nowych stacji ładowania wózków widłowych wyposażonych w system wykrywania gazu i system tryskaczy.
  5. Instalacja promienników w celu stworzenia komfortowego środowiska pracy.
  6. Przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych na szatnie i pomieszczenia socjalne.

  Zakończenie prac adaptacyjnych

  W połowie maja zakończono wszystkie prace adaptacyjne i uzyskano wszystkie zgody i pozwolenia  od odpowiednich organów. W rezultacie 29.05.2023 r. podpisano protokół zakończenia prac adaptacyjnych. Po osiągnięciu tego kamienia milowego można było rozpocząć dodatkowe zadania, takie jak instalacja systemu sprężonego powietrza i przeniesienie dwóch sprężarek  z hali D. Ponadto zakupiono cały niezbędny sprzęt, w tym szafki, ławki do szatni, meble biurowe, biurka, drukarki i sprzęt kuchenny, aby zapewnić naszym pracownikom komfortowe warunki podczas przerw.

  Współpraca z Czechami i transfer sprzętu

  Oprócz ekspansji w Polsce, nawiązaliśmy bliższą współpracę z naszymi kolegami z Czech, ponieważ część produkcji zostanie stamtąd przeniesiona. Pierwsza sesja szkoleniowa odbyła się w Brnie, gdzie nasi pracownicy zapoznali się z procesem produkcji sprężyn naciągowych, które zostaną przeniesione do naszego nowego centrum.

  Harmonogram operacyjny i dostawy do klientów

  Przeniesienie obecnego sprzętu produkcyjnego do nowego centrum zostało zaplanowane na połowę czerwca, a następnie w lipcu przeniesienie dodatkowych maszyn i oprzyrządowania z Czech. Naszym celem jest, aby nowe centrum sprężyn naciągowych w Polsce było w pełni operacyjne od pierwszego września tego roku, umożliwiając nam dostarczanie naszych produktów (sprężyn) do klientów w całej Europie.

 3. Sprężyny o stałej sile: zalety techniczne

  Możliwość komentowania Sprężyny o stałej sile: zalety techniczne została wyłączona

  Our know-how in the field of Constant Force Spring dates back to the beginning of the 20th century.

  Firma Alcomex Springs z dumą oferuje swoją wiedzę o sprężynach o stałej sile – mechanizmie, który wyróżnia się wieloma zaletami technicznymi. Są one nowatorskim rozwiązaniem o gabarytach i masie znacznie mniejszej niż inne mechanizmy ruchu powrotnego, przez co doskonale nadają się do zastosowań w wielu branżach.

  Sprężyna o stałej sile ma zasadniczo rozwijać obciążenie w sposób płynny i stały na całej długości jej skoku, co eliminuje konieczność stosowania obciążników, cięgien, siłowników czy innych układów. Już ta właściwość sprężyn tego typu może pomóc znacznie ograniczyć wielkość i koszt wykonania urządzeń, dzięki czemu stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla producentów, którym zależy na optymalizacji wyrobów.

  Nasze sprężyny o stałej sile i ich zespoły znajdują niezliczone zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Przykładem jest tu przemysł lotniczy, dla którego opracowaliśmy systemy wspomagania otwierania i zamykania drzwi kadłubowych i luków samolotów odrzutowych – systemy te mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności lotów.

  Z kolei w przypadku branży zielonej energii, czynnie pracujemy nad zwijakami przewodów do ładowarek samochodów elektrycznych, co ułatwi korzystanie z punktów ładowania. Oferujemy również rozwiązania dla punktów sprzedaży, przemysłu obronnego, producentów urządzeń czy medycyny.

  To, co odróżnia nas od konkurentów, to możliwość produkcji sprężyn i podzespołów projektowanych na zamówienie, czyli ściśle według konkretnych potrzeb danego odbiorcy. Nasi specjaliści są zawsze gotowi do współpracy z klientami, służąc im radą i pomocą na etapie rozwoju nowatorskich rozwiązań, które spełniają oczekiwania zamawiających, i to z nadwyżką.

  Sprężyna o stałej sile to mechanizm wszechstronny i niezawodny, o licznych zaletach technicznych, mogący poprawić osiągi i wydajność pracy urządzeń z różnych gałęzi przemysłu. Alcomex Springs specjalizuje się w nowatorskich rozwiązaniach i obsłudze klienta na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc w realizacji Twoich projektów.

 4. Monitorowanie produkcji w Alcomex Spring Works

  Możliwość komentowania Monitorowanie produkcji w Alcomex Spring Works została wyłączona

  W Alcomex Spring Works stale pracujemy nad usprawnianiem wydajności i efektywności produkcji, aby przekraczać oczekiwania klientów poprzez doskonalenie działalności operacyjnej. Jednym z przykładów działań w tym zakresie był zakończony sukcesem program pilotażowy monitorowania wydajności maszyn polegający na wdrożeniu systemu „Act-in MEC” w Alcomex Springs Works w Czechach. Zakładane cele: zapoznanie się z możliwościami oferowanego systemu, weryfikacja tych możliwości, a także sprawdzenie stopnia dostosowania systemu do naszego typu produkcji. W ramach pilotażu podłączono dwie maszyny produkcyjne (FUL36 i FUL46), aby mogły wysyłać informacje o statusie (podczas pracy oraz przestojów), wyprodukowanych sztukach oraz liczbie niezgodnych produktów. Dane będą przesyłane przez sieć wewnętrzną do głównego systemu, co umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym stanów poszczególnych zamówień produkcyjnych realizowanych przez maszyny.

  System główny składa się z wielu połączonych ze sobą modułów. Moduł „Harmonogramowanie produkcji” służy do szczegółowego planowania zamówień produkcyjnych. Poszczególne zamówienia produkcyjne są wczytywane bezpośrednio z systemu informatycznego ABRA oraz przypisywane do planów produkcyjnych konkretnych maszyn. Dzięki temu narzędziu planiści mogą monitorować obciążenie robocze poszczególnych miejsc pracy online, a także określać przewidywany czas realizacji produkcji. Zaplanowane zadania są wyświetlane na panelu operatora bezpośrednio przy konkretnych maszynach.

  Kolejną integralną częścią jest moduł „Monitorowanie wyników” służący do monitorowania online wykorzystania i stanu maszyn, określanej na podstawie wskaźnika OEE, postępów w zakresie realizacji zamówień, a także pracy operatorów. Poprzez łączność systemu z maszynami online możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym czasów rozpoczęcia i zakończenia pracy, przestojów, programów produkcji, prędkości produkcji oraz liczby zatwierdzonych i niezatwierdzonych produktów, w tym przyczyn rozbieżności.

  Częścią instalowanego pakietu jest panel operatora (jeden dla obu maszyn) umożliwiający logowanie w celu wymiany lub wprowadzania informacji w zakresie przetwarzania poszczególnych zamówień.

  Postęp w realizacji i oczekiwane korzyści

  W ramach projektu pilotażowego zweryfikowano dostosowanie oprogramowania do typu produkcji, jaką prowadzimy, a dodatkowo wdrożono nasze komentarze i modyfikacje oprogramowania umożliwiające wdrożenie do systemu kolejnych maszyn. Jednocześnie w ramach wykorzystywania tych rozwiązań trwają przygotowania do wprowadzenia automatycznego księgowania wyników poszczególnych maszyn oraz przekazania do użytku ekranów wizualizujących w obszarach produkcyjnych.

  Jesteśmy przekonani, że narzędzie to pozwoli nam podnieść jakość procesów produkcyjnych w Alcomex. Dodatkowo wgląd w poszczególne wskaźniki dotyczące produkcji pomoże nam zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników produkcyjnych Alcomex w nieprzerwaną pracę nad usprawnianiem naszej działalności. W rezultacie nasi klienci z całego świata zyskają na jeszcze sprawniejszej produkcji.

 5. HZ Solutions przygotowuje się na przyszłość, stawiając na niezawodność i wydajność dzięki nowej maszynie do gratowania i polerowania marki Rösler.

  Możliwość komentowania HZ Solutions przygotowuje się na przyszłość, stawiając na niezawodność i wydajność dzięki nowej maszynie do gratowania i polerowania marki Rösler. została wyłączona

  HZ Solutions to firma z siedzibą w miejscowości Hilvarenbeek na południu Holandii. HZ Solutions specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań w zakresie sprężyn i mocowań dla klientów. Oznacza to pomaganie klientowi poprzez opracowywanie nowych rozwiązań jego problemów oraz zapewnianie niestandardowych produktów dostosowanych do jego potrzeb. Produkty opracowane przez HZ Solutions, takie jak formy drutowe czy produkty do wykrawania i mocowania, są wytwarzane przez nas, począwszy od fazy projektowania, dzięki wykorzystaniu rozległej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Aby móc dobrze służyć swoim klientom, firma HZ Solutions musi dysponować odpowiednią technologią i być przygotowana na przyszłe wyzwania.

  HZ Solutions pragnie być na bieżąco z najnowszymi technologiami, dlatego firma zdecydowała się na wymianę swojej dotychczasowej obrotowej wibracyjnej gratownicy marki Rösler. Tej maszyny używano od dłuższego czasu, ale nie mogła już sprostać wymagoniom klientów ze względu na rosnące ilości prac związanych z gratowaniem. W związku z tym konieczna była inwestycja w nową maszynę.

  Po przeprowadzeniu drobiazgowych poszukiwań i porównań firma HZ Solutions ponownie wybrała maszynę marki Rösler. Dotychczasowa maszyna została wyremontowana i przygotowana na przyszłość. Dzięki zainwestowaniu zarówno w dotychczasową, jak i nową maszynę do gratowania i polerowania, udało się znacznie zwiększyć wydajność. W ten sposób HZ Solutions może nadal wspierać klientów w opracowywaniu nowych rozwiązań. Aby maksymalnie zautomatyzować ten proces, między maszyną do gratowania i polerowania a suszarką zainstalowano przenośnik taśmowy. Dzięki temu produkty są automatycznie transportowane. Patrz załączony rysunek i zdjęcia.

  Poza zwiększeniem zdolności produkcyjnych, firma HZ Solutions poświęciła również należytą uwagę stworzeniu swoim pracownikom bezpieczniejszego środowiska pracy. Przykładowo zamontowano pokrywy, aby w jak najwyższym stopniu zredukować emisję pyłu i poziom hałasu. Zainwestowano także w system odciągowy zarówno dla nowego obszaru gratowania, jak i innych obszarów obróbki. System ten będzie w możliwie najwyższym stopniu odciągać pozostałe pyły, opary i dymy, a także wyziewy spawalnicze. Dzięki tym środkom firma HZ Solutions zapewniła lepsze warunki pracy. 

  Opstelling-trommelstraat-vanuit-de-droger-met-geloten-geluid-deksel
  Opstelling-trommelstraat-vanuit-de-droger-met-open-geluid-dempende-deksels

  Instalacja do gratowania i polerowania jest zainstalowana.

  Bardzo cieszy nas fakt, że zainstalowano nowe urządzenie do gratowania i polerowania. Poniżej przedstawiono dane techniczne nowej maszyny do gratowania i polerowania marki Rösler, typ R 125 EC, a także ekstraktora marki Naaykens, seria 510, typ B:

  Maszyna do gratowania/polerowania Rösler, typ R 125 EC:

  – niezwykle wytrzymała, formowana na gorąco powłoka poliuretanowa marki Rösler, umożliwiająca firmie HZ bezproblemową produkcję przez wiele lat bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów konserwacji

  – suwak rozdzielania, zapewnia bezawaryjne rozdzielanie nawet w przypadku wrażliwych produktów

  – w połączeniu z nadającą się do szybkiego demontażu prowadnicą separatora gratownice typu EC są bardziej uniwersalne

  – bardziej elastyczne zastosowanie niż w przypadku maszyn z zamontowaną na stałe klapą rozdzielającą, możliwość obsługi również większych produktów

  Ekstraktor Naaykens, seria 510, typ B:

  – napęd bezpośredni. Wirnik osadzony na wale silnika

  – wentylator odśrodkowy wyłącznie z funkcją ssania

  – pionowy wyrzut przez różne filtry

  – wydajność odciągu: 2 600 m³/h

  – poziom hałasu: 49 dB(A)

  Odciąganie oparów farby i wyziewów spawalniczych:

  –    zakres działania: 2 m, średnica ramienia odciągowego 160 mm

  – wydajność odciągu: 850 m³/h

  – poziom hałasu: 67 dB(A)

  – Filtry HEPA umożliwiają ponowne wykorzystanie przefiltrowanego ciepłego powietrza, zapobiegając utracie ciepła w pomieszczeniu

  Więcej informacji o firmie HZ Solutions można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.hzsolutions.com

 6. Rozwój produkcji w Alcomex Indie zapewni zaopatrzenie amerykańskiego rynku w sprężyny do bram

  Możliwość komentowania Rozwój produkcji w Alcomex Indie zapewni zaopatrzenie amerykańskiego rynku w sprężyny do bram została wyłączona
  alcomex-india-us

  Alcomex będzie dostarczał w USA (United States of America)

  W USA niemal każdy amerykański dom ma garaż. W związku z tym rynek  bram garażowych na użytek osób prywatnych jest ogromny. Dzięki rosnącemu popytowi na bramy garażowe w sektorze budownictwa przemysłowego amerykański rynek sprężyn do bram jest mniej więcej czterokrotnie większy niż rynek europejski. Jest to szansa, którą Alcomex dobrze wykorzysta..

  Produkcja sprężyn do bram stanowi ważną część działalności Grupy Alcomex. Alcomex produkuje sprężyny skrętne i naciągowe do bram – zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb klienta. Niestandardowe sprężyny do bram są produkowane w holenderskim mieście Opmeer i w Markach w Polsce.

  Torsion-overhead-doorspring-North-America-1

  Produkcja standardowych sprężyn do bram 

  Od 2008 roku Alcomex produkuje standardowe sprężyny do bram w Pune w Indiach, gdzie nasz indyjski oddział posiada zakład przemysłowy o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych. Większość produkowanego asortymentu eksportuje się do Europy. Fabryka w Indiach od samego początku odnotowuje stały wzrost i wytwarza około jednej trzeciej naszej globalnej produkcji sprężyn do bram. Zakład ten zatrudnia około 90 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują w systemie dwuzmianowym.

  Alcomex-India-Team

  Nowa linia produkcyjna i nowy magazyn

  Firma Alcomex poczyniła w Indiach znaczne inwestycje mające na celu wzrost produkcji i rozbudowę magazynu, aby móc w ten sposób zabezpieczyć produkcję na rynek amerykański. W drugim kwartale 2023 roku zostanie oddana do użytku nowa linia produkcyjna. Pojawią się nowe maszyny i urządzenia , w tym między innymi  maszyny do zwijania sprężyn, formowania i montażu, a także linie do malowania proszkowego, drukowania i woskowania. Pod koniec roku zostanie otwarty nowo wybudowany  magazyn, o powierzchni 2500 metrów kwadratowych,  do składowania sprężyn przed wysyłką. Wspomniany rozwój zapewni oczywiście wiele nowych miejsc pracy.

  new-factory-alcomex-india

  Jelle van Vliet i Conrad Hietink dyrektorzy zarządzający Alcomex tak komentują tę inwestycję:

  Wielkość inwestycji w Indiach wynosie około 1,9 mln euro i ponad dwukrotnie zwiększy nasze moce produkcyjne, otwierając drogę do udanego wejścia na rynek północnoamerykański.

 7. Refleksja o kliencie: Aseco

  Możliwość komentowania Refleksja o kliencie: Aseco została wyłączona

  Demontaż statków towarowych

  Spojrzenie w głąb procesu

  Frachtowce mają długą żywotność. Mogą być używane przez dziesięciolecia zanim będą wymagały wymiany. Ale nawet w przypadku tych ogromnych statków nadchodzi czas, kiedy są one wyłączone z eksploatacji. Pozbycie się ton stali nie jest jednak łatwym zadaniem. Często są one porzucane i wyrzucane na brzeg. Frank Geerdink, dyrektor Aseco Europe B.V, znalazł trwałe rozwiązanie tego problemu. 

  Aby umożliwić realizację tego projektu, Aseco nawiązało współpracę z CMT. W stoczni CMT wycofane z użytku statki są cięte na różne części za pomocą ogromnych drutów tnących. Na koniec tego skomplikowanego procesu pozostają jedynie duże kawałki metalu. Niektóre z tych części mogą być przetopione na stal, inne zostają przetworzone na produkty z recyklingu. Aseco udaje się nawet produkować energię z niektórych resztek!

  Główne zalety demontażu statków w taki sposób:

  ● Jest to 100% oszczędność; dla otaczającego środowiska, przyrody i ludzi. 

  ● Redukuje CO2, a także zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i wody.

  ● Można stworzyć bezpieczne środowisko bez konieczności demontażu statku bezpośrednio w  oceanie (co często prowadzi do zanieczyszczenia). 

  ● Jest to zautomatyzowany system, który nie wymaga ciężkiej i fizycznej pracy od pracowników. 

  Jesteście ciekawi tego procesu demontażu? Zobacz film poniżej.

  https://vimeo.com/728589256

  Wyzwanie  

  W 2018 roku Aseco zgłosiło to wyzwanie do Alcomexu. Projekt został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez zespół. Zrównoważony rozwój jest ważnym filarem dla Alcomex. Tak więc posiadanie możliwości współpracy z Aseco przy tak ważnym projekcie doskonale pasowało do Alcomex. 

  Aseco oczekiwało bardzo specyficznych sprężyn naciskowych, które miały być umieszczone pomiędzy dużymi stalowymi częściami. Proces mechaniczny nie mógłby funkcjonować bez tych sprężyn. Musiały być one również odporne na zabrudzenia, aby proces demontażu był ekonomiczny. Aby móc przeciąć frachtowce, sprężyny musiały być szczególnie wytrzymałe. Tak złożony projekt wymaga niestandardowego rozwiązania, które oferuje Alcomex. 

  Zanim projekt mógł zostać uruchomiony, Aseco i CMT International potrzebowały zgody i dotacji. Ze względu na złożoność projektu minęło kilka lat, zanim wszystkie wymagania zostały spełnione. Na szczęście w 2022 r. uzyskano zgodę i można było wreszcie rozpocząć prace.

  Rozwiązanie 

  Zanim Alcomex mógł rozpocząć proces produkcji, konieczne było podpisanie kilku umów NDA. Ponieważ projekt był wciąż w pierwszej fazie, należało zapewnić poufność. Po podpisaniu umowy, Alcomex rozpoczął produkcję konkretnych sprężyn wymaganych przez Aseco. Dzięki zainstalowaniu sprężyn w pewnej odległości od siebie, możliwe było przecięcie statków.

  Frank Geerdink, dyrektor Aseco o Alcomexie. 

  Czynnikiem decydującym o podjęciu współpracy z Alcomex był ich sposób komunikacji. W krótkim czasie zrozumieli, czego potrzebujemy, aby przeprowadzić nasze pierwsze testy. Fakt, że byli w stanie wykonać na zamówienie produkty, których potrzebowaliśmy, dokładnie we właściwym czasie, jest jeszcze większym dowodem na to, że wybraliśmy właściwą firmę do współpracy. 

  Czy sprężyny Alcomex są ważne? Bez wątpienia! Mimo że 5 innych firm wysłało swoje sprężyny do testów, jasny i konkretny sposób komunikacji ze strony Alcomex był zdecydowanie lepszy.

 8. Alcomex rozszerza swoją ofertę e-commerce o 900 nowych standardowych sprężyn magazynowych

  Możliwość komentowania Alcomex rozszerza swoją ofertę e-commerce o 900 nowych standardowych sprężyn magazynowych została wyłączona

  Alcomex zawsze pracuje nad zapewnieniem lepszej obsługi swoich klientów. Nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu, ale także online. Ciężko pracujemy, aby stale ulepszać nasze doświadczenie w handlu elektronicznym. Nie tylko dla lepszej obsługi klienta w naszym sklepie internetowym, ale również w celu zapewnienia lepszej i większej oferty produktów online. Alcomex stał się częścią grupy Lesjofors. To partnerstwo przynosi nam wiele możliwości i projektów synergicznych. Pierwszym projektem synergicznym jest dodanie 900 standardowych sprężyn magazynowych w naszym sklepie internetowym.

  Jakie produkty dodajemy?

  Rozszerzamy asortyment sklepu internetowego o ponad 900 nowych produktów w następujących kategoriach:

  • Sprężyny naciskowe stożkowe,
  • Sprężyny wibracyjne,
  • Sprężyny naciągowe z pętlami obrotowymi,
  • Złączki gwintowane,
  • Podwójne sprężyny skrętne,
  • Podkładki typu A,
  • Podkładki typu B,
  • Podkładki typu C,

  Co więcej, dodajemy również wiele nowych produktów do naszego już istniejącego asortymentu sprężyn skrętnych i talerzowych. Dzięki tym ulepszeniom w naszym asortymencie możemy zapewnić naszym klientom prywatnym i biznesowym jeszcze lepsze sprężyny do ich zastosowań.

  Alcomex new standard springs pay conical springs
  Alcomex new standard springs pay conical springs extension-spring

  Optymalne wrażenia użytkownika

  Aby proces składania zamówień online był jak najłatwiejszy, dodaliśmy dwie nowe funkcjonalności w naszej platformie e-commerce

  Płatność na konto (dla firm)

  Od teraz klienci biznesowi (z kontem lub bez) mogą płacić na konto. Dzięki temu Twoja organizacja otrzyma produkty jeszcze szybciej niż dotychczas.

  Alcomex new standard springs pay

  Brak wyników? Zamów sprężynę na zamówienie

  Szukasz odpowiedniej sprężyny w swojej aplikacji, ale nie ma żadnych rezultatów? Nie ma problemu. Teraz możesz łatwo stworzyć zamówienie na sprężyny poprzez formularz w naszym sklepie internetowym. Wypełniając formularz skontaktujesz się z naszym zespołem inżynierów sprzedaży, którzy pomogą Ci w procesie tworzenia odpowiedniej sprężyny dla Twojej aplikacji.

  carsprings

  Poprzez rozszerzenie naszego portfolio produktów do prawie 5.000 sprężyn – które możemy dostarczyć bezpośrednio z magazynu – oraz zapewnienie lepszej obsługi klienta online. Staramy się zaspokoić stale rosnący popyt online na sprężyny przemysłowe z najlepszą możliwą jakością i wysokim poziomem usług.

 9. Alcomex India: 15-letnia podróż w kierunku ciągłego doskonalenia

  Możliwość komentowania Alcomex India: 15-letnia podróż w kierunku ciągłego doskonalenia została wyłączona
  15 years alcomex india header

  Firma Alcomex Springs istnieje w Indiach od 15 lat. Firma Alcomex Springs istnieje w Indiach od 15 lat. Alcomex India: 15-letnia podróż z ciągłym doskonaleniem W 2005 roku poprzedni właściciele firmy Alcomex, Fred Baas i René Kalkhuis, rozpoczęli poszukiwania miejsca produkcji sprężyn w Indiach. Wybór Indii wynikał z położenia geograficznego, idealnego dla przyszłego rozwoju rynku oraz możliwości obniżenia kosztów produkcji. To była wielka przygoda, ponieważ do tej pory Alcomex posiadał tylko jeden zakład produkcyjny w Opmeer (NL). Po przeanalizowaniu i odwiedzeniu różnych potencjalnych lokalizacji w Ahmedabad, Chennai i Pune, wybór na pierwszy zakład produkcyjny poza Europą padł na Pune.

  Start w Pune

  Pune leży blisko Bombaju, handlowej stolicy Indii, z portem morskim i międzynarodowym lotniskiem. Dzięki planowanej nowej drodze ekspresowej pomiędzy Pune a Mumbai, lokalizacja spełniała wszystkie aspekty, których szukano.

  W styczniu 2007 roku został powołany pierwszy pracownik, wraz z sekretarzem firmy i biegłym księgowym. Po skompletowaniu całej dokumentacji i otrzymaniu zgody od rządu Indii, 7 marca 2007 roku "ALCOMEX SPRINGS PRIVATE LIMITED" rozpoczął swoją podróż.

  W kwietniu 2007 roku wynajęto biuro i małą powierzchnię produkcyjną na terenie kompleksu przemysłowego Weikfield w Sanaswadi Pune i równolegle formalnie rozpoczęto poszukiwania działki.  ybrano działkę w pobliżu wsi Talegaon Dhamdhere, 30 kilometrów na północny wschód od Pune. Był to obszar rolniczy, więc ziemia musiała być zagospodarowana od podstaw; uzyskanie pozwoleń,  odłączenie do sieci wodociągowej i energetycznej oraz ulepszenie dróg.

  W następnym miesiącu zakupiono małe maszyny do cięcia i spawania i zaczęliśmy produkować. Przybyło więcej maszyn, takich jak prasy i zwijarki, oraz więcej pracowników, a produkcja na rynek lokalny okazała się solidnym sposobem na zarobienie pieniędzy w tych pierwszych dniach. Po tym jak pierwsze maszyny CNC do zwijania i wózek widłowy zostały dostarczone w październiku 2007 roku, rozpoczęliśmy produkcję sprężyn przemysłowych. Pierwszy kontener został wysłany do Holandii w listopadzie, a kilka przykładowych sprężyn zostało wysłanych pocztą lotniczą; rozpoczęliśmy działalność!

  Alcomex Indie do pracy

  W kwietniu 2008 roku, produkcja została przeniesiona z wynajmowanego miejsca do naszej nowej (i obecnej) fabryki, gdzie zespół rozpoczął instalację maszyn zwijających, pieca do odpuszczania oraz  systemu do kulkowania i malowania proszkowego. Produkcja postępowała i z biegiem lat dostawy powoli się zwiększały.

  W 2010 roku zakupiliśmy nową zwijarkę od krajowego dostawcy, umożliwiającą produkcję sprężyn skrętnych o średnicy drutu do 12 mm. Trzy kolejne takie maszyny zostały dostarczone do fabryk w Holandii i Polsce w 2011 roku. Aby zwiększyć wydajność i podnieść jakość wykończenia sprężyn skrętnych, w 2013 roku zainstalowano automatyczny system malowania proszkowego z przenośnikiem taśmowym, a w kolejnych latach weszliśmy również na indyjski rynek sprężyn i zaczęliśmy zaopatrywać lojalnych partnerów, takich jak Gandhi Automations, Avians Automations i Metaflex.

  W 2016 roku z nowymi właścicielami, Conrad Hietink i Jelle van Vliet zostali menedżerami Grupy Alcomex i wraz z nimi firma rozpoczęła nową podróż wzrostu. Skupienie się na sprzedaży i ekspansji- projektach spowodowało szybki wzrost wolumenu w Pune. Aby nadążyć za tym, opracowano wypełniacze HDPE i czopy, produkowane na zintegrowanych liniach cięcia i montażu. W 2018 roku wprowadziliśmy drugą zmianę produkcyjną, zwiększając liczbę pracowników. W 2020 roku zostały zrealizowane duże inwestycje: dwie nowe linie do montażu czopów, dwa większe piece, nowa instalacja LPG oraz nowa zwijarka do drutów od 4 mm do 12 mm.

  15 lat rocznica

  7 marca 2022 roku z dumą świętowaliśmy z całym zespołem 15-lecie naszej firmy. Cały zespół  aangażował się w dzień wypełniony zajęciami sportowymi i tanecznymi. Po wspólnym śniadaniu, po którym nastąpiły przemówienia podkreślające przeszłość (Sandeep Patil, Dyrektor Zarządzający), teraźniejszość (Jeroen Hosper, Dyrektor Zarządzający Grupy Alcomex) i przyszłość (Nitin Wagh, architekt nowego budynku), nowa rozbudowa biura została formalnie otwarta, a projekt budynku "B" został formalnie rozpoczęty tradycyjną ceremonią wmurowania kamienia  ęgielnego.

  15 years india
  15 years alcomex india

  W ciągu 15 lat działalności, Alcomex Springs Pvt. Ltd. wyeksportował ponad 1.750 kontenerów do ośmiu różnych krajów i licznych klientów. W tym roku pierwsze kontenery zostały wysłane do Kanady i USA, więc zupełnie nowy obiekt o powierzchni 2.500 m2, który ma być gotowy w pierwszej połowie 2023 roku, jest potrzebny, aby nadążyć za rosnącym popytem. Inwestycja w nowe maszyny do zwijania, maszyny do kulkowania, system malowania proszkowego, systemy woskowania, linie do czopowania, wózki widłowe i prasy zapewnią potrzebną wydajność na lata.

  Na koniec, w imieniu całego zespołu Alcomex Springs Pvt. Ltd., chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, dostawcom i klientom za ich zaangażowanie i wsparcie w przeszłości, obecnie i w przyszłości! Rozwijajmy ten biznes.

  Sandeep Patil

  MD Alcomex Indie

 10. Rozbudowa zakładu produkcyjnego w czechach

  Możliwość komentowania Rozbudowa zakładu produkcyjnego w czechach została wyłączona

  Biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę zapytań ze strony klientów, firma Alcomex podwoiła swoją zdolność produkcji sprężyn.

  Firma Alcomex rozpoczęła rozbudowę zakładu produkującego sprężyny w Czechach. Wymagana dodatkowa zdolność (przestrzeń i maszyny) pozwoli firmie Alcomex na spełnienie rosnących wymagań dotyczących jej sprężyn przemysłowych w Holandii i oddziałach zagranicznych. Zakończenie budowy jest planowane w pierwszym kwartale 2019 roku, dzięki czemu Alcomex będzie w stanie zapewnić jeszcze lepszą obsługę w 2019 roku.

  Masz pytania dotyczące możliwości rozwiązania Twojego problemu? Skontaktuj się z nami!

   

   

logo alcomex