Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

ALCOMEX W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE

Globalne ocieplenie stanowi wyzwanie dla całego świata. Aby złagodzić zmiany klimatyczne i ich negatywne skutki, emisja gazów cieplarnianych, takich jak CO2 i metan, musi zostać znacznie ograniczona. W ramach paryskiego porozumienia klimatycznego 200 krajów zobowiązało się do ograniczenia globalnego ocieplenia maksymalnie do 2°C, a jeszcze lepiej do 1,5°C. W firmie Alcomex rozumiemy, jak ważna jest to sprawa, i uznajemy swoją odpowiedzialność za podjęcie wspólnych działań wraz z naszymi interesariuszami.

Wyzwania związane z transformacją energii stwarzają możliwość objęcia przez firmę Alcomex wiodącej roli w branży producentów sprężyn. Jesteśmy w stanie to osiągnąć, nie postrzegając transformacji energetycznej jako końca ery przemysłowej, lecz jako początek nowej, zrównoważonej gospodarki. Pragniemy zaangażować się w tę transformację, ponieważ wierzymy, że jest to właściwy kierunek zarówno dla naszej planety, jak i wszystkich naszych interesariuszy.

reduce co2 sulstainability

Strategiczne cele w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla na rok 2030

Decydowaliśmy się na podejście stopniowe, czyli krok po kroku, czyniąc ograniczenie emisji dwutlenku węgla głównym aspektem strategii firmy Alcomex. Nasze cele są zgodne z celami paryskiego porozumienia klimatycznego, w związku z czym dążymy do rocznej redukcji emisji CO2 w Grupie Alcomex o 5%.

Jak osiągnąć neutralność węglową:

Neutralność węglową osiąga się poprzez obliczenie śladu węglowego i zredukowanie go dzięki połączenie wewnętrznych środków zwiększających efektywność oraz wspieranie zewnętrznych projektów w zakresie redukcji emisji. Proces obejmuje następujące kroki:

 • Gromadzenie danych ze wszystkich spółek zależnych i obliczanie emisji CO2.
 • Określenie, która część działalności biznesowej firmy może z czasem osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym.
 • Wdrożenie wewnętrznych rozwiązań w zakresie ograniczenia emisji środki, takich jak programy efektywności energetycznej.
 • Przekazywanie autentycznego, jasnego i wiarygodnego przesłania wszystkim interesariuszom.

Podróż klimatyczna firmy Alcomex

W 2019 roku firma Alcomex sporządziła mapę śladu węglowego dla wszystkich swoich spółek, korzystając w tym celu z narzędzi firmy Climate Neutral Group. Wdrożono już plany redukcji i wyznaczono cele, zgodnie z którymi w Grupie Alcomex chcemy osiągnąć roczną redukcję emisji CO2 o 5%.

Jako organizacja międzynarodowa zdajemy sobie sprawę z tego, że natychmiastowa redukcja wszystkich naszych emisji nie jest wykonalna. Osiągnięcie redukcji emisji CO2 dla ogólnoświatowego producenta sprężyn może być wyzwaniem ze względu na ślad węglowy podstawowych materiałów używanych do produkcji, a także zużywanie gazu przez piece oraz wykorzystanie oleju napędowego w transporcie. Aby wdrożyć skuteczne środki redukcji emisji CO2, należy uwzględnić cały łańcuch dostaw – od pozyskiwania surowców po transport gotowych produktów.

Chociaż wyeliminowanie użycia stali jest raczej niewykonalne, to zbadanie alternatywnych opcji stali węglowej może pomóc zmniejszyć ogólny ślad węglowy naszej firmy. Należy również dokonać oceny źródeł energii wykorzystywanych w produkcji, na przykład pieców opalanych gazem. Przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, może znacznie zmniejszyć ślad węglowy naszej firmy. Należy ponadto wziąć pod uwagę metody transportu gotowych produktów. Zastąpienie samochodów ciężarowych zasilanych olejem napędowym pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi może znacznie zmniejszyć emisję CO2 i przyczynić się do realizacji celów naszej firmy w tym zakresie. 

Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenie emisji CO2 przez globalnego producenta sprężyn wymaga kompleksowego podejścia, które obejmie cały łańcuch dostaw i zbada różne alternatywy w celu zmniejszenia śladu węglowego na każdym etapie procesu produkcyjnego. Idąc dalej, pozostajemy zaangażowani w poszukiwanie dodatkowych sposobów na ograniczenie naszego śladu węglowego oraz promowanie zrównoważonych praktyk we wszystkich naszych działaniach. Wierzymy, że poprzez nieustanne inwestowanie w inicjatywy przyjazne dla środowiska oraz współpracę z organizacjami o podobnym nastawieniu możemy poczynić znaczące postępy w realizacji naszego celu, jakim jest zmniejszenie naszego wpływu na planetę.

Aby ograniczyć emisję CO2, każda fabryka Alcomex opracowała plan obejmujący cele i inwestycje, które można podzielić na trzy kategorie:

Inwestycje niskoprogowe: inwestycje o wartości od 0 do 2000 euro, które będą realizowane bezzwłocznie i w sposób ciągły. Ich przykłady to przejście na zieloną energię elektryczną, izolowanie rur centralnego ogrzewania i budynków oraz regulacja centralnego ogrzewania za pomocą zegara.

 

Inwestycje średnioprogowe: inwestycje o wartości od 2000 do 30 000 euro, które zostaną zaplanowane do realizacji na najbliższe lata w oparciu o ich wpływ na ograniczenie emisji CO2. Przykłady takich inwestycji to wprowadzenie oświetlenia LED, przejście na elektryczne samochody służbowe oraz usprawnianie procesów produkcyjnych poprzez eliminację procesów energochłonnych i przyczyniających się w dużej mierze do emisji CO2 lub lub optymalizację zużycia energii w parku maszynowym.

 

Inwestycje wysokoprogowe: inwestycje przekraczające wartość 30 000 euro, które zostaną zaplanowane w oparciu o ich wpływ na ograniczenie emisji CO2 oraz zwrot z inwestycji. Przykładem jest zainstalowanie paneli słonecznych na budynkach czy wymiana starych, mniej zrównoważonych maszyn.

Management focus

Inwestycje wysokoprogowe: inwestycje przekraczające wartość 30 000 euro, które zostaną zaplanowane w oparciu o ich wpływ na ograniczenie emisji CO2 oraz zwrot z inwestycji. Przykładem jest zainstalowanie paneli słonecznych na budynkach czy wymiana starych, mniej zrównoważonych maszyn.

Chcąc zrekompensować nasze nieuniknione emisje CO2, podjęliśmy również kroki w tym zakresie, między innymi poprzez współpracę z organizacjami takimi jak Land Life CompanyThe Green Branch. Dzięki naszej współpracy z tymi organizacjami posadziliśmy ponad 6800 drzew, co nie tylko pomaga zrównoważyć naszą emisję, ale także przyczynia się do odbudowy ekosystemów i różnorodności biologicznej.

Firma Alcomex kompensuje swoją emisję CO2 poprzez projekt zalesienia Qianbei.

Projekt ten wykorzystuje metody zalesiania na jałowych gruntach w celu stworzenia lasu sekwestrującego dwutlenek węgla w chińskiej prowincji Kuejczou. Zalesiono ponad 50 000 ha lasów celem zwiększenia różnorodności biologicznej i stworzenia alternatywnych źródeł utrzymania. Sadzi się różne rodzime gatunki drzew, by dzięki temu przekształcić ziemię w bardzo różnorodne pod względem biologicznym, wzajemnie połączone lasy. Bez tego projektu wspomniany obszar pozostałby jałowy z ograniczonymi możliwościami podtrzymywania życia.

Choć projekt ten koncentruje się na magazynowaniu CO2, aktywnie przyczynia się również do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych:

 • 1. Koniec z ubóstwem: Znacząca poprawa przeciętnych miesięcznych dochodów mieszkańców terenów wiejskich na obszarze objętym projektem.
 • 4. Dobra jakość edukacji: Wszyscy pracownicy uczestniczący w projekcie przechodzą szkolenie prowadzone przez lokalny urząd ds. lasów, w tym szkolenie w zakresie zbioru nasion.
 • 5. Równość płci: Projekt aktywnie angażuje kobiety w podejmowanie decyzji i pracę, przy czym około 70% wszystkich interesariuszy stanowią kobiety.
 • 8. Godna praca i wzrost gospodarczy: Do realizacji działań w zakresie tego projektu zatrudniono ponad 15 000 osób.
 • 13. Działania w dziedzinie klimatu: Cały projekt usuwa rocznie z atmosfery ponad 232 708 000 kg CO2.
 • 15. Życie na lądzie: Poprawa gleby pomoże zapobiec jej lokalnej erozji i pustynnieniu.

Certificates

Projekt ten jest certyfikowany zgodnie z normą Verified Carbon Standard (VCS) oraz normą Climate, Community, and Biodiversity Standard (CCBS).

logo alcomex