Tworzenie prototypów

Tworzenie prototypów

Prototypy są produkowane na podstawie pierwszej koncepcji i w razie konieczności są testowane wewnętrznie w firmie Alcomex, aby ocenić, czy żywotność i obliczone siły odpowiadają temu, co jest wymagane w systemie. W tym celu firma Alcomex posiada w różnych miejscach produkcyjnych w Europie nowoczesne parki maszyn, które sprawiają, że produkowanie małych partii jest wykonalne ekonomicznie. Istnieje również wiele opcji produkcyjnych – w razie konieczności – z zakresu wytwarzania resorów piórowych bez odlewów/form, w przypadku których cięcie laserowe jest często stosowaną techniką. Jeśli partia ma znaczny rozmiar, wówczas w fazie tworzenia prototypów oceniane są możliwości dotyczące pół- lub w pełni automatycznej produkcji.

We wczesnej fazie ważne jest posiadanie informacji na temat wykonalności projektu. W tym celu firma Alcomex utworzyła konkretne możliwości produkcyjne do celów tworzenia prototypów. W przypadku złożonych projektów firma Alcomex będzie formować zespoły projektowe reprezentujące wymagane dziedziny.

logo alcomex