Pełna obsługa

Pełna obsługa

Celem firmy Alcomex jest stosowanie terminu „punktu kompleksowej obsługi”, który w praktyce oznacza, że lubimy być zaangażowani od samego rozpoczęcia projektu, aż do faz rozwoju i produkcji sprężyn. Poprzez zaangażowanie w konfigurację sprężyn, wymagane siły oraz przestrzeń montażową od początku projektu możemy zapewnić optymalne wykorzystane naszej wiedzy i doświadczenia.

stressanalyse alcomex

Naprężenia zmęczeniowe wpływające na żywotność mogą zostać uznane za znajdujące się w fazie koncepcji, więc duża ilość czasu jest przeznaczana od początku na definiowanie zakresu w sposób jak najbardziej jasny. Projekt jest wykonywany na podstawie wszystkich specyfikacji i w razie konieczności FMEA (Analiza Efektu Wady – ang. Failure Mode Effect Analysis).

Przy określaniu zakresu uwagę zwraca się również na aspekty związane z możliwością wyprodukowania oraz kosztami i – w razie konieczności – projekt i system zostaną dopasowane. Ważne kryterium projektu zostało ustanowione w zakresie dopasowania, formy i funkcji, w odniesieniu do zastosowania, gdy wykorzystywana jest sprężyna.

logo alcomex