Specjalne technologie produkcyjne

Specjalne technologie produkcyjne

W odpowiedzi na rozwój rynku oraz rosnące wymagania dotyczące sprężyn wysokiej jakości, firma Alcomex opracowała kompletny program testów. Ten program testów określa żywotność sprężyn naciągowych, naciskowych i skrętnych. Firma Alcomex zwraca uwagę na różne aspekty produktów wytwarzanych na zamówienie, takie jak: konkretne wymagania klientów, zastosowanie, konfiguracja sprężyn, skład chemiczny, stopień konwersji i plastyczności drutu, obróbka powierzchni i obróbka termiczna.

Śrutowanie sprężyn

deurveren kogelstralen

Oprócz standardowych technologii produkcyjnych firma Alcomex jest również w stanie śrutować sprężyny skrętne, naciskowe i naciągowe. Celem śrutowania jest polepszenie zdolności mechanicznych sprężyn.

Podczas produkcji na powierzchni drutu oraz wewnątrz sprężyny wytwarzane jest naprężenie. W przypadku dynamicznie obciążonych sprężyn takie naprężenie powierzchni pozwala upewnić się, że właściwości materiału nie są wykorzystywane w całości. Poprzez śrutowanie sprężyny polepszana jest odporność na zmęczenie materiału i mogą zostać zmierzone poniższe udoskonalenia:

  • Więcej poziomów naprężeń na powierzchni
  • Mniejsze zmęczenie materiału (ponieważ ograniczone są wady powierzchni)
  • Zwiększona zostaje twardość powierzchni

W rezultacie śrutowania żywotność może być łatwo podwojona w porównaniu ze sprężynami, które nie przeszły takiej obróbki. Tak więc śrutowanie jest idealnym rozwiązaniem dla sprężyn naciskowych, które są testowane pod kątem zmęczenia materiału oraz dla sprężyn skrętnych stosowanych w systemach bram, w których żywotność jest bardzo ważna.

Sprężyny naciągowe i skrętne

Sprężyny naciągowe i skrętne, w których zwoje znajdują się blisko siebie, zwykle nie są śrutowane, ponieważ korzystny efekt jest ograniczony (zamknięte uzwojenia). Firma Alcomex zawsze jednak śrutuje sprężyny do drzwi (skrętne), w przypadku których bardzo ważna jest żywotność. Polepszanie stanu powierzchni (zwiększenie naprężenia oraz zagęszczenia) oraz zwiększenie twardości, pozwala na znaczne polepszenie właściwości mechanicznych sprężyn.

Sprężyny naciskowe

Przed użyciem, dynamicznie obciążane sprężyny naciskowe są dociskane do długości wytłoczenia. Taki nacisk wytwarza deformację plastyczną, a na powierzchni pojawiają się naprężenia, które oddziałują w kierunku przeciwnym do tego, z którym mamy do czynienia w przypadku normalnego obciążenia. „Ustawienie” sprężyny zmniejsza poziom redukcji uzwojeń, gdy sprężyna jest użytkowana. Wstępne naciskanie jest zalecane w przypadku sprężyn, które muszą pracować pod dużym naprężeniem. W praktyce czynność ta jest zawsze wykonywana w normalnych okolicznościach. Jeśli jednak sprężyna ma być użytkowana w wysokich temperaturach, wówczas czynność ta również musi być wykonana w takich temperaturach.

logo alcomex