Obiekty testujące oraz JD

Obiekty testujące oraz JD

testfaciliteiten alcomex testen

Jako część „punktu kompleksowej obsługi” oraz pełnej obsługi zawsze istnieje możliwość wspólnego inwestowania w rozwiązania przeznaczone dla złożonych zastosowań. Ponieważ są to zwykle projekty długoterminowe, które uwzględniają inwestycje, zazwyczaj konsultowany jest tzw. JD (ang. Joint Development – Wspólny Rozwój). Aby chronić interesy wszystkich zaangażowanych firm, zwykle jednym z wymogów jest podpisanie dwustronnej umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement – Umowa o zachowaniu poufności).

Oprócz zaangażowania szerokich możliwości w zakresie technologii i produkcji firma Alcomex jest również w stanie zorganizować wewnętrzne testy. Na początku 2018 roku firma Alcomex w Opmeer zainwestowała w całkowicie nowe centrum badawcze (ang. Fred Baas Spring Technology Innovation Centre – Centrum Innowacji Technologii Sprężynowych Fred Baas).

logo alcomex