Alcomex Springs-Pol produkuje coraz więcej.

Popyt na sprężyny bramowe (door springs) wciąż rośnie. Grupa Alcomex umacnia swoją pozycję na tym rynku, co przekłada się na systematyczny wzrost zamówień. W tej sytuacji, zaspokojenie potrzeb klientów staje się prawdziwym wyzwaniem. Temu wyzwaniu stara się sprostać Alcomex Springs-Pol i odnosi sukcesy. Wykres przedstawia wielkość produkcji Spółki w latach 2018 – 2021, przy czym wartości od maja do grudnia 2021 są prognozowane. Należy dodatkowo podkreślić, że drużyna w Polsce nie zwalnia tempa nawet w najtrudniejszych okolicznościach. W roku 2019 Spółka zmieniła siedzibę, przenosząc się do nowoczesnego obiektu w Markach. Mimo tak potężnego przedsięwzięcia logistycznego produkcja nie tylko nie zmalała, ale jeszcze nieznacznie wzrosła. Rok 2020 przyniósł całemu Światu epidemię covid-19, która nie ominęła również Polski. Zakład w Markach dobrze się odnalazł w tych ekstremalnych warunkach. W trosce o zdrowie naszych pracowników pracowaliśmy, zachowując najdalej idące ograniczenia sanitarne. Dzięki nadzwyczajnej mobilizacji naszej załogi z zakładu wyszło o 1000 ton wyrobów więcej, niż w roku poprzednim.

Ta zwiększona produkcja wskazała nam w Zakładzie obszary, które wymagają rozwoju i nakładów, aby nie stały się ograniczeniem. Jednym z nich jest magazynowanie. Przy współpracy z producentem systemów regałowych Mecalux udało się prawie całkowicie zmodernizować część magazynową Zakładu. Przebudowa istniejących regałów oraz zakup nowych, dały możliwości wykorzystania wyższych poziomów składowania, przez co uzyskaliśmy dodatkowe miejsca dla efektywnego i bezpiecznego przechowywania, zarówno kręgów drutu, jak i gotowych już sprężyn. Szczególnie trafionym rozwiązaniem okazały się regały dedykowane do przechowywania sprężyn w stalowych boksach, które są od razu opakowaniem wysyłkowym, rotującym pomiędzy Alcomex Springs-Pol i klientami. To bardzo ułatwiło i przyśpieszyło procesy logistyczne. Nowe rozwiązanie obszaru magazynowego ilustrują zdjęcia.

Kolejnym ograniczeniem w systemie produkcji stają się piece do wygrzewania sprężyn.
W końcu drugiego kwartału bieżącego roku Alcomex Springs-Pol dokona wymiany starych pieców. Zostaną zainstalowane zupełnie nowe urządzenia, wyposażone w automatyczny system transportu wsadu do komory oraz gwarantujące szybszy, a jednocześnie oszczędzający energię proces wygrzewania. Niebawem rozpoczną się próby techniczne urządzeń u producenta.

Wykorzystując nieuniknioną, kilkudniową przerwę w produkcji, związaną z instalacją nowych pieców (tempering ovens), dokonamy w tym samym czasie poważnej modernizacji obydwu linii śrutowniczych (shotpeen). Celem tej inwestycji jest nie tylko poprawa ich stanu technicznego, ale również zwiększenie ich wydajności i trwałości.

Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, zaplanowanym na rok bieżący, jest zakup nowych automatów do zwijania sprężyn. Przestarzałe i zużyte maszyny sprawiają coraz więcej kłopotów i powodują nieplanowane przerwy w procesie produkcji. Na początku czwartego kwartału tego roku Alcomex Springs-Pol oczekuje dostawy dwóch nowoczesnych maszyn ze sterowaniem CNC, które podniosą wydajność procesu oraz zagwarantują utrzymanie stabilnego poziomu jakościowego.

Będziemy gotowi na kolejne wyzwania. Możecie na nas liczyć.

logo alcomex