Dołącz do firmy Alcomex, aby urzeczywistnić nową, zrównoważoną gospodarkę

Globalne ocieplenie jest ogromnym wyzwaniem dla świata. Emisja gazów cieplarnianych, takich jak CO2 i metan, musi zostać znacznie zmniejszona, aby powstrzymać zmiany klimatu i wynikające z nich negatywne skutki. Podczas ostatniej globalnej konferencji klimatycznej w Glasgow w 2021 r. 200 krajów wspierających zobowiązało się do ograniczenia globalnego ocieplenia do maksymalnie 2 °C, a najlepiej do 1,5 °C.   W Alcomex postrzegamy to jako ważny temat, w którym musimy wraz z naszymi interesariuszami wziąć odpowiedzialnie udział. Wyzwania związane z transformacją energetyczną oferują możliwości wykreowania  Alcomex do wiodącej, wzorcowej roli w przemyśle sprężynowym.

Ewolucyjne podejście i cele do 2030 roku:

Rozpoczęliśmy ewolucyjne podejście krok po kroku, integrując redukcję emisji dwutlenku węgla do strategii Alcomex.  Nasze cele są zgodne z celami porozumienia klimatycznego z Paryża. Dążymy do zachowania neutralności emisyjnej, kompensując nasz ślad węglowy poprzez sadzenie drzew, a oprócz tego zmniejszając emisję CO2 rocznie o 5% od 2022.

Plany i działania:

Chociaż nasze podejście jest ewolucyjne, już w 2019 roku zaczęliśmy od mapowania śladu CO2 Alcomex dla wszystkich naszych fabryk. W specjalnym narzędziu Smart Tracker zmapowaliśmy nasze emisje na rok 2018, 2019 i 2020 dla każdej fabryki: Alcomex Springs-Pol, Alcomex Opmeer, Alcomex India, Alcomex Spring-Works, HZ Solutions i VIOD. Następnie zainicjowano plany redukcji emisji CO2, na podstawie których podjęto konkretne działania. Na przykład przeszliśmy na dostawców zielonej energii w HZ Solutions i VIOD oraz wdrażamy oświetlenie LED w naszych fabrykach. W nadchodzących latach zostanie podjętych o wiele więcej działań w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego.

Neutralny pod względem emisji CO2; Alcomex sadzi drzewa!

Pomiar emisji CO2 na 2020 r. został przeprowadzony za pomocą narzędzi Grupy Neutralnej dla Klimatu. Wydała ona „Raport postępów” na rok 2020, po którym zrównoważyliśmy naszą emisję, sadząc 6.800 drzew w Hiszpanii i Teksasie, we współpracy z Land Life Company (landlifecompany.com) – organizacją, której misją jest sadzenie drzew na zdegradowanych gruntach, żeby przywrócić naturze dwa miliardy hektarów lasów, które będą przetwarzać CO2 i wycofywać węgiel z atmosfery.

Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale cieszymy się, że przy wsparciu ekspertów rozpoczęliśmy naszą podróż klimatyczną (Alcomex Climate Journey), w której  podnosimy świadomość, kierunkujemy działania, mierzymy i ulepszamy.

Zapraszamy! Dołączcie do nas w tworzeniu nowej zrównoważonej gospodarki!

logo alcomex