ALCOMEX W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE

ALCOMEX W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE

Globalne ocieplenie jest ogromnym wyzwaniem dla świata. Emisja gazów cieplarnianych, takich jak CO2 i metan, musi zostać znacznie ograniczona, aby powstrzymać zmiany klimatyczne i negatywne skutki, jakie z nich wynikają. W Alcomex widzimy, że jest to ważny temat, w którym musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, wraz z naszymi interesariuszami.

Przeczytaj więcej o Alcomex i zrównoważonym rozwoju!

logo alcomex