Piramida Systemu Zarządzania Jakością Alcomex zwiększa satysfakcję klienta

W grupie Alcomex obsługujemy coraz więcej zadowolonych klientów. Liczba klientów rośnie, podobnie jak wymagania jakościowe, dlatego, aby wspierać naszą filozofię „jakość za pierwszym razem”, inwestujemy w usprawnianie jakości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy powołaliśmy koordynatorów QHSE (Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko) we wszystkich zakładach Alcomex i wszędzie wdrażamy i realizujemy CIP (Program Ciągłego Doskonalenia), aby spełnić oczekiwania naszych klientów. Zaadaptowaliśmy piramidę SZJ Alcomex, jasno określając role i obowiązki spełniające wszystkie wymagania określone w normach ISO.

Oprócz jakości związanej z produktami, z zaangażowaniem wdrażamy normę ISO 14001, która stanowi dla Grupy Alcomex narzędzie do zarządzania polityką środowiskową i zapewnia coś więcej niż tylko spełnianie wymogów przepisów i regulacji prawnych.

Alcomex postrzega zarządzanie środowiskiem w perspektywie długoterminowej jako swój obowiązek i ogranicza emisję CO2 zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Obecnie Grupa Alcomex kompensuje 100% emisji CO2 poprzez sadzenie drzew wspólnie z firmą Landlife. 

Ogólnie rzecz biorąc, norma ISO 14001 nie określa wymagań dotyczących osiągnięć w zakresie ochrony środowiska. Tworzy natomiast ramy dla ustanowienia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Daje pewność, że wpływ na środowisko jest monitorowany, mierzony i minimalizowany. 

Zalety obejmują:

  • minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko 
  • redukcję kosztów zarządzania odpadami
  • zmniejszone zużycie energii i surowców

Jednocześnie wdrażamy normę ISO 45001, która określa zasady i wytyczne mające na celu podnoszenie standardu bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, codziennie staramy się dostarczać oczekiwaną jakość, spełniając wymagania klientów, w sposób najbardziej ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska, zawsze w 100% kompensując emisję CO2.

logo alcomex