OBCIĄŻENIE STATYCZNE LUB DYNAMICZNE

OBCIĄŻENIE STATYCZNE LUB DYNAMICZNE

Przy projektowaniu sprężyny ważne jest, aby wiedzieć, czy sprężyna będzie poddawana częstym czy bardzo rzadkim zmianom obciążenia.

Przez rzadkie zmiany obciążenia rozumie się zakres użytkowania od około 20 000 do 50 000 zmian obciążenia. Większość sprężyn jest używana w sytuacjach, w których występuje obciążenie statyczne. Przykładami tego są sprężyny w zaworach, sprężyny w oknach i drzwiach, sprężyny, które są lekko zaciśnięte i tym podobne.

Do obliczeń na tej stronie przyjmujemy sprężyny do zastosowań statycznych. O obciążeniu dynamicznym mówimy, jeśli sprężyna może zostać poddana około 10 milionom zmian obciążenia. Jako zasadę można przyjąć, że sprężyny obliczone dla obciążenia statycznego o wartości 100 N są odpowiednie dla obciążenia dynamicznego wynoszącego 60 N. Innymi słowy, można stwierdzić, że droga, którą sprężyna może przebyć przy obciążeniu dynamicznym, wynosi 60% drogi, którą sprężyna może przebyć przy obciążeniu statycznym.

Nawiasem mówiąc, w wyżej wymienionym przykładzie obciążenie sprężyny może być jeszcze większe, a mimo to będzie to sprężyna obciążana dynamicznie. Możemy to wykonać, zachowując taką samą drogę, którą sprężyna może przebyć, z różnicą obciążenia 60 N z początkową siłą F1, np. 20 N. Końcowa siła wynosi wtedy: 20 N + 60 N = 80 N.

Odnośnie sprężyn z zastosowaniami dynamicznymi zalecamy Państwu skontaktowanie się z jednym z naszych doradców technicznych. Mogą oni obliczyć dla Państwa właściwą sprężynę za pomocą specjalnego programu okresu eksploatacji.

logo alcomex