SPRĘŻYNY SKRĘTNE

SPRĘŻYNY SKRĘTNE

Przy obliczaniu sprężyn skrętnych muszą być znane następujące kwestie:

  • Pożądany moment obrotowy (= siła x ramię) ( M).
  • Obliczenia sprężyny, której średnica często zależy od możliwości instalacyjnych, są wykonywane są za pomocą linii środkowej środkowych ( Dm ).
  • Kąt odchylenia sprężyny wyrażany jest w stopniach (α ).

Stała sprężyny ( c )to moment na stopień kąta odchylenia.

c = M / α

logo alcomex